Mantıksal İfade Basitleştirici Hesaplayıcı


Program, birden beşe kadar değişken sayısına sahip mantıksal fonksiyonların doğruluk tablolarını elde etmek için tasarlanmıştır. n değişkenli bir mantıksal (Boolean) fonksiyon y = f(x1, x2, …, xn) tüm değişkenleri olan bir fonksiyondur ve fonksiyonun kendisi sadece iki değer alabilir: 0 ve 1.


Mantığın temel işlevleri

Sadece iki 0 ve 1 değeri alabilen değişkenlere mantıksal değişkenler (veya sadece değişkenler) denir. Mantıksal bir x değişkeninin 0 sayısı altında yanlış olan bazı ifadeleri ve 1 sayısı altında doğru olan bazı ifadeleri ima edebileceğini unutmayın.

Mantıksal bir fonksiyonun tanımından, n değişkenli bir fonksiyonun Bn’den B’ye bir eşleme olduğu ve bu fonksiyonun doğruluk tablosu adı verilen bir tablo ile doğrudan tanımlanabileceği sonucu çıkar.

Mantığın temel fonksiyonları iki değişkenli fonksiyonlardır z = f(x,y).

Bu fonksiyonların sayısı 24 = 16’dır. Onları yeniden numaralandıralım ve doğal sıraya göre düzenleyelim.

Program, birden beşe kadar değişken sayısı olan boole fonksiyonlarının doğruluk tablolarını elde etmek için tasarlanmıştır.

Bu fonksiyonları daha ayrıntılı olarak ele alalım. Bunlardan ikisi f0 = 0 ve f15 = 1 sabittir. f3, f5, f10 ve f12 fonksiyonları esasen tek değişkenli fonksiyonlardır.

İki değişkenin en önemli fonksiyonları özel isimlere ve tanımlamalara sahiptir.

1) f1 – bağlaç (VE işlevi)
Bağlacın aslında normal çarpım (sıfırlar ve birlerin) olduğuna dikkat edin. Bu fonksiyon x&y ile gösterilir;

2) f7 bir ayrışımdır (veya fonksiyondur). V ile gösterilir.

3) f13 implication (takip eden)’dir. ile gösterilir ->.

Bu, özellikle mantıkta çok önemli bir işlevdir. Şu şekilde görülebilir: x = 0 ise (yani x “yanlış” ise), bu gerçekten hem “yanlış” hem de “doğru” çıkarılabilir (ve bu doğru olacaktır), y = 1 ise (yani y “doğru” ise), o zaman hem “yanlış” hem de “doğru “dan doğruluk çıkarılır ve bu da doğrudur. Yalnızca “doğruluktan yanlış olduğu” sonucu yanlıştır. Herhangi bir teoremin aslında her zaman bu mantıksal eğlenceyi içerdiğini unutmayın

4) f6 – toplama modulo 2. Bir “+” işareti veya daire içinde bir “+” işareti ile gösterilir.

5) f9 eşdeğerlik veya benzerliktir. Bu f9 = 1 ancak ve ancak x = y ise. x ~ y ile gösterilir.

6) f14 Schaeffer’in çizgisidir. Bu fonksiyon bazen “not and” olarak adlandırılır (bağlacın olumsuzuna eşit olduğu için). x|y ile gösterilir.

7) f8 Pierce’ın oku (bazen bu fonksiyon Lukasiewicz vuruşu olarak adlandırılır).

Kalan üç fonksiyonun (f2, f4 ve f11) özel bir tanımı yoktur.

Mantığın genellikle fonksiyonlardan fonksiyonları, yani yukarıdaki fonksiyonların süperpozisyonlarını dikkate aldığını unutmayın. Bu durumda, eylemlerin sırası (her zamanki gibi) parantezlerle gösterilir.

Kullanıcı kılavuzu

boolean simplifier calculator
  1. Kullanıcı tarafından girilen tüm karakterler hesap makinesinde görüntülenecektir
  2. Uygulama arayüzünde sunulan karakter operandlarına ek olarak, klavye girişi de mümkündür
  3. Kullanıcı fonksiyonu girerken bir hata yaparsa, son girilen karakterler Geri tuşuna basılarak silinebilir
  4. Uygulama, girilen değerlerin doğruluğunun otomatik olarak kontrol edilmesini destekler. Yani, bir hata durumunda sembol ekranda görünmeyecek, aksine titreşerek kullanıcıya bir hata yapıldığını bildirecektir
  5. Kullanıcı ifadesini girmeyi bitirdikten sonra, doğruluk tablosunu görüntülemek için onay düğmesine basmanız gerekir
  6. Çok fazla hesaplanan değer varsa, kalan seçenekleri görmek için tablo aşağı kaydırılabilir
  7. En üstte, bir ipucu olarak, kullanıcı tarafından girilen ifade görüntülenir
  8. Ana sayfaya dönmek için tabloda herhangi bir yere tıklayın
boolean simplifier manual